top of page

Ons Team

Sara werkt binnen onze praktijk als integratief psychotherapeute en is medisch geschoold.
Zij geeft psychotherapie aan volwassenen en jongeren, zowel aan cliënten met een directe hulpvraag als aan wie behoefte heeft aan persoonlijke groei.

 

Jouw unieke kenmerken en jouw wensen en noden bepalen welk spoor er gevolgd wordt binnen de therapie, dit zonder jouw omgeving, sociale context en verleden uit het oog te verliezen. Er worden invalshoeken, oefeningen en methodieken gebruikt uit verschillende stromingen van de psychotherapie om steeds op maat te kunnen werken.

Sara is momenteel werkzaam bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk Limburg als hulpverlener binnen de dienst Slachtofferhulp. Hier biedt zij begeleiding aan jongeren, volwassenen en gezinnen na een schokkende gebeurtenis/traumatische ervaring, het verlies of overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik en intra-familiaal geweld/partnergeweld.

In het verleden heeft zij gewerkt met cliënten met een angststoornis waaronder paniekstoornis met agorafobie, hypochondrie, specifieke fobieën, sociale angst en gegeneraliseerde angststoornis.

 

Bijkomende therapie-opleiding Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie.

Zij voltooide reeds verschillende opleidingen en bijscholingen rond trauma, rouw, werken met de duplo-methodiek en koppeltherapie.

Sara Smeets  - Psychotherapeute -

 

Kris volgde de opleiding orthopedagogie. Hij heeft jarenlange ervaring als hulpverlener in de Bijzondere Jeugdzorg, nu Integrale Jeugdhulp, zowel in een residentiële als ambulante setting.

Binnen onze praktijk biedt Kris pedagogische adviesgesprekken aan ouders en/of nieuw samengestelde gezinnen. Hij staat tevens in voor onze kinder- en jongerenwerking waarbinnen hij begeleiding biedt rond gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en leerstoornissen. Je kan bij hem terecht voor counseling rond thema’s zoals faalangst, pesten, weinig zelfvertrouwen/weerbaarheid, hoogsensitiviteit, angsten, slaapproblemen, trauma en rouw.

Elke begeleiding heeft een uniek karakter aangepast aan het kind/jongere, ouders of het gezin. Kris gebruikt hiervoor gesprekstechnieken, creatieve methodieken en speloefeningen.

Hij heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van gezinnen doorheen crisismomenten.

Hij coacht zowel de ouders, als de jongere zelf, als andere betrokkenen in het gezin of hun omgeving.
In het verleden heeft hij gewerkt met moeilijk opvoedbare jongeren en hun ouders. Hij heeft een ruime ervaring in het werken met jongeren met gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD, autismespectrumstoornis), jongeren met een leerstoornis en jongeren met een verslavingsproblematiek.

Bijkomende opleiding tot systemisch counselor, Contextgerichte zorg, bij opleidingsinstituut Rapunzel.

Hij voltooide reeds verschillende opleidingen en bijscholingen waaronder Intensief Pedagogische Thuishulp, Oplossingsgericht werken met jongeren en gezinnen, Non Violent Resistance en Families First.

Kris Gielis - Counselor-

 

bottom of page